PCI插槽过滤器

$5.00

SKU: SL-PCI-01-A
  • 可拆卸滤尘器
  • 优质硬钢
  • 优化开口

Out of stock

PCI 槽过滤器 (SL-PCI-01-A)

 

此 PCI 插槽采用优质硬钢制成,具有优化的开口和可拆卸的防尘网,便于清洁。

 

EAN:4897025780590

 

Fire Quality, March 2017

https://youtu.be/X4U0x3bt19Q

 

Array_J, July 2015

https://youtu.be/798K8QAqvPk

 

SuperNateq, May 2015

https://youtu.be/7Lx3H-m4QF4

 

Air Slot (mm): 14 x 5
Color: Black
Material: Manganese Steel
Quantity (pcs): 3
Screw (pcs): 3 of 6-32 Screw Type
Size (mm): 120.5 x 21.7 x 15.6
Thickness (mm): 1